top of page

  

                                                                Vaktherapie beeldend:

Kunstzinnige therapie is werken aan jezelf en je gezondheid

Kunstzinnig bezig zijn helpt het gezonde evenwicht herstellen

Ieder mens is uniek

Kunst helpt om dit te ervaren

De helende werking van kunst staat centraal in de therapie

Kunst werkt, kunst heelt, kunst geneest

In tekenen, schilderen en boetseren jezelf ontmoeten, ontdekken en ontwikkelen.

Kunstzinnige vaktherapie beeldend

Kunstzinnige Therapie is een beeldende therapie waarmee kinderen en volwassenen met lichamelijke, psychosomatische of psychische klachten kunnen worden geholpen. Ook is begeleiding mogelijk voor mensen die gezond zijn, maar aan een bepaald aspect in hun leven willen werken of een zogenoemde ontwikkelingsvraag hebben.

Kunstzinnige Therapie is een complementaire, aanvullende therapie die goed naast eventuele behandelingen door een arts, psycholoog of het gebruik van medicijnen kan worden gevolgd. In de therapie wordt gewerkt met eenvoudige kunstzinnige oefeningen met behulp van tekenen, schilderen en boetseren. Kunstzinnige ervaring is hiervoor niet nodig. Het gaat niet om het maken van een mooi product, maar om het doorlopen van een genezend proces.

Door allerlei oorzaken, zoals overbelasting, spanningsklachten, ingrijpende gebeurtenis of moeilijkheden in het leven, kunnen lichaam, ziel en geest uit balans raken. Het verstoorde samenspel tussen deze drie-eenheid kan zich dan uiten in lichamelijke, emotionele en psychosociale klachten. Kunstzinnige Therapie helpt om dit evenwicht weer te herstellen. Woorden schieten vaak tekort om alles wat er van binnen leeft te uiten. Dat wat er innerlijk leeft, wordt door beeldend werken tot uitdrukking gebracht. Zo kan er een genezingsproces op gang komen, door het hart en de handen via deze kunstzinnige middelen te laten spreken.


Iedereen is uniek. Daardoor verloopt elk ziekteproces anders en dus ook het genezingsproces. Door de cliënt vanuit een totaalbeeld te behandelen, dat wil zeggen door het fysieke, psychische en individuele proces op elkaar af te stemmen, komt de therapeut tot een passende persoonlijke behandeling. De therapeut kiest daartoe oefeningen die aansluiten bij de specifieke problematiek of hulpvraag.

Kunstzinnige Therapie is van oudsher een non-verbale therapie, wat inhoudt dat het voeren van gesprekken niet noodzakelijk is. Dit maakt Kunstzinnige Therapie ook erg geschikt voor het werken met kinderen, mensen met een verstandelijke beperking of ouderen die over een verminderd spraakvermogen beschikken. In het werken met volwassenen kan (biografische) gespreksvoering naast het kunstzinnig werken overigens ook een rol spelen in de therapie of begeleiding. Behalve een therapeutisch effect brengt Kunstzinnige Therapie vaak ook voldoening en plezier met zich mee.


Kindercoaching en Kunstzinnige Therapie

Een kindercoach en een kunstzinnig therapeut hebben allebei hetzelfde doel: namelijk ervoor zorgen dat het kind weer lekker in zijn vel zit. Het verschil tussen een kindercoach en therapeut is dat de kindercoach oplossingsgericht werkt en de therapeut probleemgericht. Bij coaching wordt het kind zelf gestimuleerd om een passende oplossing te vinden. Bij therapie wordt een probleem aangepakt en opgelost. Als kunstzinnig therapeut en kindercoach bekijk ik iedere hulpvraag op zich. Geen kind of probleem is gelijk, dus elk behandelplan wordt op de persoon gemaakt.

Een Kindercoach kan in tal van situaties worden ingeschakeld. Vaak is er sprake van een probleem waardoor het kind niet zo lekker in zijn vel zit. Een kindercoach kan bijvoorbeeld begeleiding bieden aan kinderen die: erg verlegen zijn, zelf pesten of gepest worden, een nare gebeurtenis hebben meegemaakt zoals een echtscheiding van de ouders, last hebben van faalangst, moeite hebben sociale vaardigheden aan te leren of in de praktijk te brengen e.d. De kindercoach helpt het kind op weg om zijn talenten, vaardigheden en kennis op een juiste manier te gaan gebruiken. Daardoor wordt het zelfbeeld vergroot, doelen worden behaald en het kind zal stevig in zijn schoenen staan om problemen zelf op te lossen.


Opleiding en beroep van vaktherapeut beeldend

De opleiding Kunstzinnige Therapie / vaktherapie beeldend is een vierjarige hbo-studie die gegeven wordt aan de Hogeschool Leiden. In de opleiding wordt aandacht besteed aan medische vakken als anatomie, fysiologie, pathologie, psychosomatische ziekten en psychiatrie. Tevens zijn er modulen over ontwikkelingspsychologie en pedagogiek.

Kunstvakken die in de opleiding worden onderwezen zijn tekenen, schilderen en boetseren. Daarnaast zijn er diverse therapeutische modulen zoals casuïstiek en methodiek. Aankomend therapeuten ontwikkelen een professionele beroepshouding met behulp van modules waaronder intervisie, supervisie en consultatie. Er vinden stages plaats en de opleiding wordt afgesloten met een afstudeertraject, scriptie en eindpresentatie. Na afronding van deze studie wordt de titel BAT (Bachelor of Arts Therapies) toegekend.

Het beroep van Kunstzinnig Therapeut kan worden uitgevoerd als zelfstandig ondernemer in een eigen praktijk, waarbij inschrijving bij de beroepsvereniging en nascholing horen. Ook kan men werken als freelancer of in loondienst, bijvoorbeeld op scholen, in de jeugdzorg, het bedrijfsleven, ziekenhuizen, de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg en in psychiatrische instellingen. Kunstzinnig Therapeuten kunnen tevens kunstzinnige workshops en cursussen aanbieden.


http://nl.linkedin.com/pub/annemieke-wijsman/25/500/8b3

http://annemiekewijsman.kunstinzicht.nl/

bottom of page